miercuri, 10 septembrie 2014

Prezentarea localitatii

Suprafata: 2722,15 ha
Intravilan: 372,23 ha
Extravilan: 2349,92 ha
Populatie: 2371
Gospodarii: 904
Nr. locuinte: 1237
Nr. gradinite: 2
Nr. scoli: 3
Numele localitatilor aflate in administratie: Băneşti, Gorneni, Chirculeşti, Stâlpu, Valter Mărăcineanu, Iepureşti
Asezarea geografica:
Localitatea se află situată la 25 km S-V de municipiul Bucureşti
Activitati specifice zonei:
Agricultură
Creşterea animalelor
Morărit
Comerţ
Sănătate
Învăţământ
Turism
Vânătoare
Cultivarea cerealelor
Piscicultură
Activitati economice principale:
Prestări servicii (comerţ, confecţii)
Comerţ divers
Cultivarea cerealelor
Piscicultură
Obiective turistice:
Muzeu
Biserici
Pescuit sportiv
Vânătoare
Păduri
Iazuri
Bălţi
Facilitati oferite investitorilor:
Zonă favorabilă turismului rural
Păduri, ape, păşuni
Teren fotbal
Pescuit sportiv
Proiecte de investitii:
Modernizare durmuri comunale
Alimentare cu apă, gaze